Technologieën

Wij denken dat er circa  11 sleuteltechnologieën zijn die ervoor zorgen dat onze visie gerealiseerd kan worden. In de afbeelding hieronder zijn een aantal van de 11 sleutel technologieën toegevoegd aan het schema van onze visie.

Sleutel technologieën

1 Hernieuwbare energie Wind- en zonne-energie om de grote hoeveelheid benodigde elektriciteit op te wekken, op Giga Watt-schaal

2 Elektrificatie: Power-to-X (P2X) Direct elektrochemische conversie voor energieopslag, chemicaliën, transport- en reconversietrajecten. Ook om overtollige elektrische stroom (flex) te gebruiken, aangezien hernieuwbare bronnen doorgaans fluctueren.

3 Electrolyse/Brandstofcel, “Power to Gas” Produceren van groene waterstof via alkalische, op termijn rSOC. Dit voor productie van ammoniak, ijzersynthetische brandstoffen, enz. uit elektriciteit

4 Bioraffinaderij Recycle bioafval tot geavanceerde biobrandstof, lignocellulose-ethanol voor brandstoffen en lignine voor energie

5 Hergebruik en mechanische recycling ‘First line of defence’, hergebruik van kunststofafval direct als verpakking of via granulaat, zoals PE en PET

6 Fysische- en chemische recycling ‘Second line of defence’, plastics terug recyclen tot virgin plastics

7 Hydro-kraken ‘Third line of defence’, koolstofrecycling van biomassa/lignine afvalstromen tot groene transportbrandstof en groen synthesegas voor stroom en warmte

8 CCU “Carbon Capture and Utilisation” vangt CO2 op uit puntbronemissies zoals bio-ethanol productie vergisters, aardgas reformers, maar ook uit rookgassen van de resterende traditionele verwarmings-, verbrandings-/verbrandingsprocessen. Deze CO2 is te recyclen tot verschillende chemicaliën, kunststoffen, mineralen en brandstoffen, b.v. via methanol.

9 Groene Methanol MTO & MTG & FT Duurzaam opgewekte CCUmethanol uit groene waterstof en gerecyclede CO2 kan als “platformchemicaliën” ruwe olie en aardgas vervangen. Deze methanol kan de voeding zijn voor het MTG proces tot groene benzinebrandstoffen en het MTO proces tot groene olefinen voor low carbon PE/PP plastics . Dus belangrijke schakel tussen waterstof- en circulaire koolstofeconomieën. De Fisher Tropsch route vormt een alternatief voor synthetische brandstoffen, zoals e-kerosine.

10 Brandstofcellen/Brandstofcellen genereren elektrisch vermogen veel efficiënter dan verbrandingsmotoren, en zonder fijnstof PM- of NOx-emissies in b.v. elektrische auto’s. Ook voor de overgang naar groen gas/waterstof gebruik in CV ketels van woningverwarmingen met gebruik van bestaande gasnetten vormen brandstofcellen een alternatief als warmtepompen niet mogelijk zijn. Met geavanceerde biobrandstoffen genereert een SOFC brandstofcel netto bijna nul CO2-emissies, of zelfs negatieve CO2-emissies zijn denkbaar wanneer CO2 wordt gerecycled.

11 CCS & mineralisatie “Carbon Capture Storage” is het afvangen van CO2 en permanent opslaan in minerale bouwmaterialen (beton en cement). Offshore CCS-opslag bij traditionele industriële processen zou het laatste redmiddel moeten zijn, aangezien het kostbaar is en waardevolle gezuiverde CO2 permanent wordt opgeslagen (end-of-pipe-oplossing).

Als u meer wilt weten over onze PACT2030 aanpak neem dan contact met ons op.