Onze visie

De fossiele uitdaging
van vandaag

Een van de grootste uitdagingen van de Nederlandse economie en het milieu is het issue van de fossiele koolwaterstoffen. Economisch omdat  kapitaal wegvloeit door import van fossiele grondstoffen (huidige energie crisis onderstreept dat).  Momenteel zijn fossiele grondstoffen nog steeds een belangrijke bron voor onze energie, plastics en een grote verscheidenheid van andere producten. Aan de andere kant, wanneer fossiele koolwaterstoffen worden verbrand als brandstof of voor energieproductie, zijn deze fossielen de belangrijkste oorzaak van CO2-emissies die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Visie op de toekomst

Met PACT 2030® geloven we dat de oplossing voor de energietransitie nog steeds gebaseerd is op koolwaterstoffen, aangezien koolwaterstofmoleculen een geweldige energiecontainer zijn. Dit door de excellente energiedichtheid. Daarnaast zijn koolwaterstofmoleculen bouwstenen nodig voor producten zoals kunststoffen. Wel zijn wij van mening dat de oorsprong van deze koolwaterstoffen niet fossiel maar een combinatie van alternatieven bronnen moet zijn. Het moet bijvoorbeeld waterstof uit wind- en zonne-energie en uit biogene bronnen zijn. 

 

Hoe het werkt

Momenteel wordt gewerkt aan meerdere duurzame technologieën op verschillende niveaus, zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

Circulaire waterstofeconomie

Aan de linkerkant van bovenstaande afbeelding staat in blauw “de waterstofeconomie” die direct verband houdt met elektrochemische syntheses. Dit met een nadruk op de productie van waterstofgas door water elektrolyse op basis van duurzaam opgewekte stroom. De Waterstofeconomie lijkt de ultieme schone oplossing en volgens sommigen de enige oplossing om de energietransitie aan te pakken.

 

Circulaire koolstofeconomie

Wij geloven echter dat de toekomst óók een koolstof (en biomassa) Economie zal zijn zoals aangegeven in het groen  rechts in de illustratie.

Koolstof is bijvoorbeeld erg belangrijk voor materialen als kunststoffen, distributie van energiedichte brandstoffen en biomassa die uit koolstof bestaat.

Onze visie voor de energietransitie is een integratie van zowel op waterstof  als op koolstof gebaseerde economie, waarin koolstof volledig wordt gerecycled zodat CO2 en plasticafval niet in het milieu terechtkomen. We zijn van mening dat er 4 niveaus of verdedigingspunten (“circles of defence”) toepasbaar zijn om het weglekken van koolstof te voorkomen (in volgorde van hoogwaardigeheid):

  1. Hergebruik recycling;
  2. Fysische recycling; mechanische en advance mechanical (dissoultie);
  3. Chemische recycling; pyrolyse en/of thermische, en;
  4. Gebruik van koolstofafvang

 

Binnen deze verdedigingskringen dienen koolstoffen in de hoogst mogelijke staat te worden teruggewonnen, dat wil zeggen niet gedegradeerd worden, conform het het Ladder van Lansink-principe. Hiervoor zijn innovatieve technologieën beschikbaar.

Ieder proces kent een lekkage van koolstof ende hoeveelheid koolstof die hierdoor vrijkomt uit de koolstofrecyclinglussen wordt uiteindelijk CO2. Deze dient dan via Carbon Capture & Utilisation (CCU) weer in de keten worden teruggevoerd, ofwel carbon recycling. Eventuele benodigde beperkte koolstofsuppletie moet uit biomassa reststromen komen en op de lange termijn uit afvang uit de lucht.

Als u meer wilt weten over onze PACT2030 aanpak neem dan contact met ons op.