De energietransitie
volgens PACT2030

Het bevorderen van de energietransitie door integratie, circulariteit en samenwerking

Partners Accelerated Carbon Transition is een initiatief met een gezamenlijke visie op de Energietransitie. Deze visie is gebaseerd op de laatste technologieën, integratie,  circulariteit, en samenwerking tussen bedrijven en sectoren.

Wij zijn van mening dat de technologieën om de energietransitie te realiseren al ontwikkeld zijn. Als we nu beginnen, kunnen we samen in 2030 de basis leggen om de doelstellingen van Parijs voor 2050 te halen. Ons doel is om deze visie breed uit te dragen en zoveel mogelijk partners en technologieën te verbinden om een ​​coalitie te bouwen om de energietransitie fors te versnellen.

Onze overtuigingen

PACT 2030© gelooft dat de energietransitie:

  • nog steeds gebaseerd kan zijn op het gebruik van koolwaterstoffen en kan worden gerealiseerd zonder een totale ban van koolwaterstof -brandstoffen;
  • gebaseerd moet zijn op de integratie van de waterstof-, biomassa- en koolstofeconomieën;
  • gecentreerd moet zijn rond de circulariteit van koolstof, het sluiten van de koolstofkringloop door koolstof, plastic en CO2 volledig te recyclen en te hergebruiken in plaats van koolstof te verbieden;
  • zich moet richten op samenwerking en partnerschappen tussen industrieën, instituten en technologieën;
  • We nu moeten handelen en veranderingen versnellen om tegen 2030 de basis op orde te hebben, aangezien technologieën beschikbaar zijn. En onze verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar volgende generaties.
  • Nederland heeft een ideale kraamkamer isom de ​​Leidende Delta te worden voor deze Energietransitie

Met Nederland voorop

Nederland biedt het juiste ondernemingsklimaat om de visie van PACT 2030© te realiseren en te versnellen zodat we de doelstellingen in 2030 te kunnen halen. Nederland heeft de potentie om ‘de leidende delta voor de energietransitie’ te worden. Dit wordt veroorzaakt doordat Nederland:

• een unieke omgeving voor goedkope wind- en zonne-energie biedt(ondiepe winderige Noordzee)
• een uitstekende infrastructuur met waterwegen, wegen,  gas, electriciteit, waterstof- en zelfs al CO2-pijplijnen heeft
• een bestaande energiehub (ARA petrochemie, chemolot enz) is die nu moeten gaan veranderen
• de hosting van toonaangevende technologiebedrijven heeft (bijv. Philips, ASML, Shell)
• de beste knowhow (TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen) en goed opgeleide arbeidskrachten heeft
• al een broedplaats is voor veel innovatieve oplossingen
• minder afhankelijk kan worden van geïmporteerde primaire energieproducten
• in economische groei met overtollig kapitaal en sociale stabiliteit is
• een duidelijk gevoel van urgentie gecreëerd om nu te handelen heeft

Als u meer wilt weten over onze PACT2030 aanpak neem dan contact met ons op.